Beyindeki damar hastalıkları

Beyindeki damar hastalıklarıhipertansiyon, vasküler anormallikler (arteriovenöz anevrizmalar), beyinde ve başın ana damarlarındaki vasküler ateroskleroz nedeniyle gelişir. Bunun sebepleri vaskülit, fakomatoz, travma, kan hastalıkları ve kalp hastalıklarıdır.

Tıbbi uygulamada inme vegeçici doğadaki beyindeki dolaşım bozuklukları. Geçici bozukluklar (dis-dolaşım bozuklukları, geçici iskemik atak) yüz cildinin siyanozu ve görünür mukoza zarları ile karakterizedir, bazı vakalarda yüz şişmesi görülür. Başın rahatsızlıkları, gürültüsü ve ağrıları, bozuklukların tipik bulgularıdır. Ortak bir karakteristik özellik, bacaklarda soğuk bir çatlak ve siyanoz eşliğinde bir bayılma halidir.

Beyindeki damar hastalıkları,Ekstremitelerdeki (hemiparezi) geçici doğanın zayıflığı ve hissizleşmesi, küçük konuşma bozuklukları, konvülsif nöbetler, kafa sinirlerinin işlevlerinde bir ihlal ve bilinç bozuklukları ile karakterize edilebilirler.

Nörolojik semptomların süresibirkaç dakika veya saat, fakat yirmi dört saatten fazla değil. Birçok durumda, dolaşımdaki geçici bozukluklar kusursuz olarak, mikro-inmeler gelişir. Bu gibi durumlarda mikro hakaretin fark edilmesi çok zordur.

Esansiyel hipertansiyonun malign seyrihapşırma veya öksürme, kusma, azalmış kalp atış hızı, mide bulantısı, baş dönmesi, meningeal semptomlar ile şiddetlenen baş ağrısının keskin bir başlangıcı eşliğinde serebral ödemi tetikleyebilir. Bazı durumlarda, hastanın koordinasyonu karakteristiktir.

Beynin damar hastalıkları,Uygun beyin bölgesine kan kaynağının olmamasına bağlı olarak çeşitli semptomlarla karakterize edilen çeşitli arterlerin dolaşımında ihlallere neden olur. Dolaşımdaki geçici bir bozulma, iç karotid arteri etkileyerek, vücudun karşı tarafında kısa süreli bir seyrin sözlü bir bozukluğunu veya hemiparezini provoke edebilir. Vertebral arterlerin dolaşımındaki bozuklukların gelişimi, çift görme, baş ağrıları, koordinasyon bozukluklarına neden olur.

Şiddetli aterosklerotik akışta, serebrovasküler hastalıklar, beynin akut dolaşım yetmezliğinde, organik doğanın çeşitli semptomları ile birlikte eksprese edilir.

Belirtiler olarak belirtilmelidir.bellek ve akıl, azalmış dikkat, duygusal dengesizliğin ortaya çıkışı, patolojik refleksler, sinirlilik. Dolaşımdaki akut bozukluklar tromboz veya emboliye yol açabilir. Bu koşullar, yaygın bir vuruş darbesidir.

Kan dolaşımındaki rahatsızlıklar giyilebilirdoğuştan gelen karakter Vasküler gelişimde patolojik konjenital malformasyonlara beynin vasküler malformasyondur. Bu durumda, damar ya da arterin ya da her ikisinin yanlış bir bağlantısı gözlemlenir. Patolojinin nedeni hala belirsizdir. Bu patolojilerin ölçeği farklı olabilir.

Ne zaman bir dizi vasküler hastalık tespit edilebilirintrauterin büyüme. Kural olarak, tanı için ultrason kullanılır. Böylece, örneğin, beynin vasküler pleksuslarının kistleri belirlenir. Bu bölge sinir hücrelerine sahip değildir ve sıvı üretiminde rol alır. Bu sıvı fetal beynin gelişimi için gereklidir. Bazı durumlarda, çevreleyen hücreler tarafından engellenir. Bu bir boşluk (kist) oluşumuna yol açar.