Dev hücreli tümör: tedavi ve prognoz

Dev hücreli tümör - ortakEn sık 15 ila 40 yaş arası kişiler tarafından karşılaşılan onkolojik hastalık. Hastalık iyi huylu bir seyir ile karakterizedir ve tümörün kendisi kemiklerin dokularında oluşur.

Öte yandan, bazılarının etkisi altındaTehlikeli sonuçlarla doludur, muhtemelen malign dejenerasyon, faktörler. Peki bir hastalık nedir ve hangi belirtilere dikkat edilmeli?

Osteoblastoklastom nedir? Yapının özellikleri

dev hücre tümörü

Dev bir hücre tümörü birkemikte oluşan oldukça özel yapısı. Osteoblastoklastoma hücrelerinin iki tip oluşur olduğu bilinmektedir: küçük mononükleer ve dev çok çekirdekli (20-30 çekirdek içeren ve normal osteoklastlar benzer, düzgün olarak kalınlıkta dağıtılmıştır ve neoplazmalar izole (yuvarlak hücreler veya oval parlak çekirdek ve kromatin az bir miktarda) birbirinden).

Bölümde, tümörün içinde küçük kanamaların (hemorajiler) ve nekrozun izlendiği yumuşak kahverengi bir doku olduğu görülebilir.

Neoplazmların sınıflandırılması

dev hücre tümörü

Modern tıpta, bu tür neoplazmlar yapıya, şekle ve diğer özelliklere bağlı olarak sınıflandırılır. Yapının özellikleri hakkında konuşursak, dev hücre tümörü olabilir:

  • hücresel (eksik kemik septa ile ayrılmış küçük hücrelerden oluşan);
  • Kistik (tümör kemikte bir oyuktur, sıvı ile doldurulur, bu yüzden bir kist gibi görünür);
  • litik (bu, tümörün agresif bir tipidir, büyümesi kemik dokusunun hızlı tahribatı ile birlikte görülür, belirli bir kemik paternini belirlemek imkansızdır).

Teşhis sırasında dikkat çekilir.tümörün yeri. Tümör merkezi (kemik kalınlığında oluşturulmuş) veya periferal olabilir (yüzeyel kemik yapısını ve periostumu etkiler).

Neoplazm vakalarının yaklaşık% 50'siDiz eklemi çevresindeki kemiklerin dokularında bulunur. Çoğu zaman tümör yarıçapın distal kısmında bulunur. Bununla birlikte, osteoblastoklasstoma, omurga, sakrum, tibia, femur ve humerus, alt çene dahil olmak üzere hemen hemen tüm kemikleri etkileyebilir. Bazen patolojik süreç tendonlara ve yumuşak dokulara uzanır.

Hastalığın ana nedenleri

Ne yazık ki bugün için sebeplertümörün görünümü ve büyümesi bilinmemektedir. Özellikle çocuğun kemik aparatının en başından itibaren takılması ve gelişmesi yanlış ise, kalıtsal bir faktörün var olduğuna inanılmaktadır.

Bazı uzmanlar olasılık olduğunu söylüyorBir dev hücreli tümörün gelişimi, hastanın kemiği ve periostumu etkileyen enflamatuar hastalıklara sahip olması durumunda artar. Risk faktörleri ayrıca sık sık kırıklar ve destek aparatının diğer yaralanmalarını da içerebilir.

Hangi belirtilere dikkat etmeliyim?

malign dev hücreli tümör

Gelişimin ilk aşamalarında dev hücretümör nadiren kendini hissettirir. Erken belirtilere periyodik olarak meydana gelen sadece ağrıyan ağrı atfedilebilir. Daha belirgin semptomlar, neoplazmın yoğun büyümesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Kemik dokusu bozulmaya başlar. Neoplazmın lokalizasyon yerinde spontan kırıklar mümkündür. Tümör büyüdükçe, bazen açık hatlar ile deri altında bir şişme görülür. Yenilenmiş bölgedeki dış kaplarda bir gemi ağı çizilir.

Neoplazm yakın iseEklem, daha sonra hareketliliğinin kısmen veya tamamen kaybedilmesi mümkündür. Ağrı da daha belirgin hale geliyor - rahatsızlık egzersiz sırasında ve istirahat hastayı rahatsız eder.

Kötü huylu süreç ve belirtileri

Kemiğin dev hücreli tümörü düşünülür.nispeten güvenlidir. Yine de, her zaman neoplazmın malign dejenerasyonu riski vardır. Bugüne kadar, süreci tetikleyen kesin nedenler bilinmemektedir. Bazı bilim adamları her şeyin suçu olduğuna inanır - hormonal arka planda değişiklikler ve sık yaralanmalar. Yeniden doğuşun önceki radyasyon tedavisinin sonucu olduğunu iddia eden doktorlar var.

yumuşak dokuların dev hücreli tümörü

Her durumda, bunu anlamak önemlidirmalign neoplazm tehlikelidir. Bu arada, sürece dikkat edilmesi gereken bir takım semptomlar eşlik ediyor. Yoğun bir eğitim büyümesi var. Çoğu zaman, patolojik süreç kemiğin ötesine geçer - bu gibi durumlarda, yumuşak doku veya tendonların dev hücreli tümörü oluşur.

Anket sırasında, değişimin önüne geçebilirsiniz.Neoplazmın yapısı - litik olur, hücreler arasındaki kemik köprüler kaybolur, kistik tümörün konturları bulanıklaşır. Lezyonun çapı artar - rahatsızlık kemik dokusunun yoğun bir şekilde yok edilmesi ile birlikte görülür.

Tanı prosedürleri

dev hücre tümörü

Bu veya diğer belirtilerin varlığı natolknut olmalıdırKanser olma düşüncesi üzerine doktor. Tabii ki, dev bir hücre tümörü dikkatli tanı gerektirir. Anamnez toplandıktan sonra hasta atandı:

  • Biyokimyasal kan testi, sadece tüm organizmanın çalışmasını kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda kemik dokusunun tahribatını gösteren işaretleyicileri de bulur.
  • X-ışını zorunludurçalışma. Resimlerde, doktor tümörü görebilir, boyutunu tahmin edebilir ve kemiğin durumunu inceleyebilir. Bu tür teşhis için ekipman neredeyse her hastanede mevcuttur ve prosedürün maliyeti uygun maliyetlidir.
  • En bilgilendirici yöntemManyetik rezonans görüntüleme (bilgisayarlı tomografi yardımıyla benzer şekilde doğru sonuçlar elde edilebilir). Doktor tümörün boyutunu ve yapısını belirleyebilir, kemik dokusunun durumunu değerlendirebilir, mevcut metastazları görebilir. Ne yazık ki, bu oldukça pahalı bir çalışma.
  • Bir tümör tespit edildikten sonra, bir biyopsi önerilir. Prosedür sırasında, doktor tümörden doku örneklemesi yapar - örnekler daha sonra laboratuvara gönderilir. Biyopsi analizi, tümörün malign hücreler içerip içermediğini kontrol etmeye yardımcı olur.

Bulgulara dayanarak, doktor, tümörün tehlikeli olup olmadığını belirleyebilir ve ardından en etkili tedavi yöntemini seçebilir.

Dev hücreli tümör: tedavi

dev hücreli tümör çıkarılması

Hemen, tedavinin doğrudan tümörün büyüklüğüne, malign bir sürecin varlığına, metastazların yerlerine ve benzerlerine bağlı olduğunu söylemeye değer.

Dev hücreli bir tümörün çıkarılması zorunludur. Operasyon sırasında sadece neoplazm değil, aynı zamanda etkilenen kemiğin alanı için de bir rezeksiyon yapılır. Destek aparatının çıkarılmış kısmı bir protez ile değiştirilir. Tümörün iltihaplanması veya enfeksiyonu ile doktor tüm ekstremiteyi kesmeye karar verebilir. Hastanın vücudunda metastazlar (örneğin akciğer veya karaciğerde) bulunursa, etkilenen dokunun kısmen çıkarılması gerçekleştirilir.

Çoğu zaman şema radyasyon terapisini içerir. Bu tür tedavi, tümör çıkarılamıyorsa gereklidir (örneğin, femur, omur veya sakrumun içinde oluşturuldu). Radyasyon, ayrıca, cerrahi müdahale sırasında tüm patolojik oluşumlardan kurtulmak mümkün olsa bile, malign sürecin varlığında gerçekleştirilir. Bazı durumlarda, hastalar bilinçli olarak kemik rezeksiyonunu reddeder.

Tedavi yönteminin seçimi doktora emanet edilmelidir. Osteoblastoklastominin uzak gama tedavisinin tedavisi için ortotopik radyoterapi, inhibitör veya elektronik radyasyon kullanılır.

Dev hücreli tümör: hastalar için prognoz ve olası komplikasyonlar

dev hücreli tümör tedavisi

Çoğu durumda, hastalar için tahminler olumludur. Kuşkusuz, tümörün, genellikle etkilenen kemiğin bir bölgesi ile birlikte, çıkarılması gerekir. Ancak nüksler nadiren kaydedilir.

Ama malign dev bir hücre tümörüTehlikelidir, çünkü hastalık hemen hemen herhangi bir organda bulunabilen metastazların oluşumu ile birlikte görülür. Her zaman uzak cerrah tüm neoplazmları yeniden üretmeyi başarıyor.